O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

MALÝ SVAŘOVACÍ ROBOT PODPORUJE FLEXIBILITU
VÝROBNÍCH PODNIKŮ

 

Příchod nového kolegy může v dnešní době představovat i zcela novou situaci: novým kolegou je robot. Smysl malých kolaborativních robotů (tzv. cobotů) tkví v tom, že sdílí svářečův pracovní prostor a stávají se tak jeho třetí rukou.

Zařízení CoWelder™ je automatizované řešení pro svářečské provozy od dánského výrobce svařovacích zařízení, společnosti Migatronic, které svou flexibilitou předčí většinu ostatních řešení a současně umožní výrazně snížit mzdové náklady při relativně nízké vstupní investici.

Varianty pro MIG i TIG svařování

 Zařízení CoWelder kombinuje výkonné svařovací stroje Migatronic a robotická ramena dánské společnosti Universal Robots v celkem 18 volitelných sestavách pro svařování metodami MIG nebo TIG. Systém CoWelder je dodáván jako komplet s dálkovým řídícím panelem, samonivelačním rámem pro usazení na pracovní stůl, robotovým svařovacím hořákem s balancérem a se čtyřhodinovým školením jeho obsluhy.
Pro metodu MIG je zdrojem proudu svařovací stroj Omega 300 či vysoce výkonný stroj Sigma Select 400 s plynovým nebo vodním chlazením hořáku a s možností impulzního procesu. Pro svařování TIG je k dispozici svařovací stroj Pi 350 AC/DC s vodním chlazením hořáku a s možností podavače studeného drátu. Všechny svařovací stroje lze kombinovat s jedním ze dvou robotických ramen: s robotickým ramenem UR5 s pracovním dosahem 850 mm či s robotickým ramenem UR10 s pracovním dosahem 1300 mm pro svařování větších svařenců nebo jejich většího počtu. Všechny varianty mají certifika-
ci CE a nevyžadují žádné doda-tečné bezpečnostní vybavení. Jednoduché nastavení i používání usnadňuje integraci zařízení CoWelder do každé sva
řovny.
Zařízení CoWelder představu-je revoluci ve výrobě velkých i malých sérií jednoduchých dílů. Zařízení je dodáváno plně sestavené a připravené k instalaci a k okamžitému zahájení provozu. Automatické svařování nemusí představovat komplikovaný proces a toto řešení je důkazem, že nemusí jít ani o velkou investici. Jedná se o naprosto ideální řešení pro malé a střední výrobní podniky, případně i pro provozy, které mají omezené zkušenosti s robotickým svařováním, říká Henrik Overgaard, obchodní ředitel společnosti Migatronic.

Extrémní flexibilita

 Extrémní flexibilita je založena na snadno přístupné knihovně programů pro jednotlivé výrobky. Obsluha (obvykle svářeč) může v průběhu pracovního dne mezi jednotlivými programy nesčetněkrát přepínat a svařovat různé obrobky pomocí téhož robota, jak ve velkých, tak i malých dávkách.
Dánský subdodavatel Svend Frederiksen Maskinfabrik vyrábí zakázkové díly. Výroba dávek o různém objemu klade velké požadavky na dovednosti a flexibilitu pracovníků společnosti a na její výrobní zařízení. Proto tato společnost investovala do robotického řešení CoWelder:
- Námi obvykle vyráběné dávky zahrnují jak jednotlivé kusy zakázkových dílů, tak i série tisíců jednotek, což zdůrazňuje důležitost zachování pružného pracovního procesu, který lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám našich zákazníků. (…) Jsme velice potěšeni flexibilitou a uživatelskou přívěti-vostí řešení CoWelder, protože dokonale vyhovuje našim potřebám automatizovaného řešení, které je schopno přizpůsobit se velkému rozpětí velikosti a počtu kusů v dávce, vysvětluje Fleming Frederiksen,ředitel společnosti Svend Frederiksen Maskinfabrik.

Snadné programování

Programování CoWelderu je snadné, a to i pro nezaškolenou obsluhu. Všichni svářeči se mohou naučit ovládat uživatelsky přívětivou a intuitivní dotykovou obrazovku, která je srdcem zařízení CoWelder. V závislosti na složitosti svařence trvá naprogramování nového dílu přibližně půl hodiny. Svařovací provozy se mohou rychle přizpůsobit změnám v produktovém portfoliu společnosti a přijmout nové zakázky nebo jednorázové projekty. Jinými slovy, vedoucí výroby se nemusejí obávat častých změn svařovaných výrobků. Německá společnost L&S vyrábí spíše malé dávky; obvykle o 50 až 800 kusech a v různých variantách, což by znamenalo při tradičním automatizovaném řešení značné náklady na programování. Systém CoWelder tento problém vyřešil. Jakmile je program pro danou komponentu připraven, jsou programy volně kombinovatelné a lze je znovu vyvolat pomocí několika kliknutí na dotykové obrazovce robota. Díky tomu jsou komponenty vyráběny dle potřeby a je možné snadno přepínat mezi jejich typy a pořadím. Jsme se systémem CoWelder spokojeni, protože programování komponent a přepínání z jedné komponenty na druhou je snadné - jeho flexibilita je úžasná, říká Torsten Lezius, ředitel společnosti L & S Technischer Handel.
Při programování systému CoWelder obsluha manuálně přesunuje ruku robota do požadované pozice nebo k tomu používá ovládací panel. 3D simulace na dotykové obrazovce poskytuje dokonalý přehled.

Jakou roli hraje sám svářeč?

CoWelder nikdy svářeče nenahradí; je jeho novým kolegou. Optimalizuje pracovní postupy a se svářečem úzce spolupracu-je. Zařízení CoWelder zaručuje trvale vysokou kvalitu bez kompromisů a zvyšuje efektivitu práce. Je to jemné řemeslo – s pomocí robota. Svářeč umístí malé kovové součásti do přípravku a aktivuje CoWelder, který svaří výsledný výrobek. Mezitím může svářeč provádět další drobné úkony, a přitom stále kontrolovat kvalitu práce pro-váděné robotem, objasňuje Henrik Overgaard, obchodní ředitel společnosti Migatronic.
Zaměstnanci společnosti L & S Technischer Handel se ke svému novému kolegovi stavěli velmi pozitivně, což usnadnilo zavedení CoWelderu do každodenní práce.

Nikdy v robotovi nespatřovali konkurenta, nýbrž ho od prvního den využívali k usnadnění únavných úkolů. Pro německou strojírenskou společnost Kuhz Metallbau bylo náročné hledání dalších kvalifikovaných zaměstnanců. Obavy z času stráveného zaškolením personálu, nedostatku flexibili-ty dostupných standardních robotizovaných buněk a nároky na prostor však společnosti bránily v rozvoji. Takže když se majitel společnosti Roland Kuhz doslechl o systému Miga-tronic CoWelder, okamžitě ho zaujal. Flexibilita tohoto robotického řešení umožňuje společnosti Kuhz Metallbau svařovat dávky o objemu od 20 do 300 kusů. Po dodání systému společností Migatronic, uvedení do provozu a po půldenním zaškolení byli zaměstnanci schopni vyrobit první součástky. V rámci dvoudenního školení u společnosti Migatronic pak byli dva zaměstnanci vyškoleni v programování CoWelderu.
Systém CoWelder je v provozu již 7 měsíců. V současné době pracujeme na objednávce, na kterou bychom v minulosti nemohli ani pomyslet, sestávající z 1200 svařovacích pozic na 600 součástech. Díky CoWelderu jsme se odvážili tuto zakázku přijmout. Víte, je těžké motivovat zaměstnance k tomu, aby dělal po 700 hodin totéž. Pro CoWelder není něco takového problém, vysvětluje Roland Kuhz pozitivní vývoj, který jim umožnil nový robotický kolega.

 

Svařovací stroj Sigma Select jako zdroj energie

 

 Řada MIG svařovacích zdrojů Sigma Select je flexibilní a lze ji rozšířit o nové funkce a prvky podle specifických potřeb záka-zníků. Široká nabídka funkcí a programových balíčků stroje Sigma Select 400 umožňuje obsluze realizovat se systémem CoWelder náročné svářečské úkony.
Například je možné svařovat silné plechy pomocí funkce PowerArc, či vytvářet svary ve stylu svarů typu TIG pomocí funkce DUO Plus. Funkce úspory plynu IGC® (Intelligent Gas
Control) je součástí všech variant. IGC je obzvláště výhodná v případě poloautomatického řešení, jakým je CoWelder, které bude obvykle svařovat více hodin a následně tedy zaznamená více spuštění a zastavení procesu, než je tomu v případě ručního svařování.

Vysoce kvalitní jednotné svary TIG

 Svařování TIG se systémem CoWelder je ideální pro výrobu trubek, plechů a profilů z nerezové oceli a hliníku v různém objemu dávek, například v potravinářském průmyslu.
Robot vytváří konzistentně jednotné svary. Podávání studeného drátu umožňuje v porovnání s ručním svařováním TIG výrazně zvýšit rychlost svařování. Tímto způsobem se vyplácí automatizace i poměrně malých dávek. Svařovací stroj PI 350 AC/DC pro TIG svařování je navržen pro ty nejnáročnější svařovací úkony. Nabízí přístup k funkci TIG-A-Tack pro extrémně drobnou a přesnou fixaci bez ochranné atmosféry pro ochranu kořene v austenitické nerezové oceli, stejně jako k funkci D. O. C. pro rychlejší TIG svařování střídavým proudem.

 

 

 

Migatronic CZ a.s. · Tolstého 474/2 · 415 03 Teplice · Česká Republika Tel. +420 411 135 600

Email: migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt CoWelder™ ke stažení zde... CoWelder™

 

Prospekt k Sigma Select ke stažení zde ... Sigma Select

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na stránkách mateřské společnosti Migatronic Denmark .....

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz