Úspory

Hledáte úsporu v nákladech na svařování??

Migatronic přichází na trh s novým redukčním ventilem Optimator, který je doplněn spořičem plynu.

Použití redukčního ventilu Migatronic Optimator by pro vás mohlo představovat redukci nákladů ve svařování v následujících oblastech:

- Při stehování snížení nákladů

  na ochranný plyn až o 50 %

- U průběžných svarů redukce nákladů až o 20 %

- Nižší četnost výměny lahví = snížení prostojů

  a zvýšení produktivity svařování

- Nižší výskyt pórů vlivem laminárního proudění plynu

Jak je patrné z grafu, tlakový ráz ochranného plynu v okamžiku startu svařování představuje enormní nárůst průtoku až do okamžiku, než dojde k jeho stabilizaci.

Redukční ventil se spořičem plynu Migatronic Optimator vám může pomoci tyto náklady snížit.

Zaujal vás?? Můžete ho vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Zajímá vás cena? Naleznete ji zde, v prospektu ke stažení... 

 

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací